Arx arkitekter / Arx vill genom innovativ vardagsarkitektur skapa vackra rum som hänger ihop som livsmiljö. Vi formar nya stadsrum och byggnader i förhållande till platsen, samhällets utmaningar och människornas förutsättningar.   Arx jobbar nära sina kunder och övriga aktörer. Vi erbjuder ett undersökande arbetssätt som inkluderar en tydlig analys - av platsens utmaningar och kundens vision och projektekonomi - för att tillsammans definiera efterfrågade arkitektoniska kvaliteter.  Arx är ett växande mikrokontor med stort kontaktnät och många samarbetspartner. / Anna Rex

ÖSTRA VIKDALEN, NACKA


Uppdragsgivare: Nacka kommun
Program: Blandad småstadsmiljö med bostäder, verksamheter, förskola, park och torg.
Omfattning: ~75.000 kvm
Uppdragstyp: Stadsplan, gestaltningsprogram, planstöd
År: 2017- pågående
Samarbeten: Hans Andrasko / Nacka kommun, Sofia Melin, Johannes Henriksson.

NORRVIKENS STRAND, SOLLENTUNA


Uppdragsgivare: Wallenstam
Program: Blandad småstadsmiljö
Omfattning: ~  BTA
Uppdragstyp: inbjuden parallellskiss – vinnande förslag!
År: 2015-
Samarbeten: Josefina Söderberg, Anton Kolbe, Mats Åberg, Ida Larsson. Genomfört i anställning på White Arkitekter.

CEDERBASTUN, EKERÖ


Uppdragsgivare: Privat
Program: Sommarhus
Omfattning: ~20 kvm
År: 2010

EKERÖ PARKSTAD, EKERÖ


Uppdragsgivare: Ex Nord, Mounir Taha
Program: Strukturplan för blandad småstadsmiljö med bostäder, verksamheter, förskola, park och torg.
Omfattning: ~91.000 BTA
Uppdragstyp: inbjuden parallellskiss
År: 2018
Samarbeten: Rikke Guldhammer Mogensen, Lars Ketil Carlsen, Therese Spinnars, Daniela Grotenfelt, Johannes Henriksson, Emma Byström, Alma Segelholm. Genomfört vid anställning på Arkitema.

JORDBRO HUBURB, HANINGE


Uppdragsgivare: SBB – Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
Program: Blandad stadsmiljö
Omfattning: ~ BTA
Uppdragstyp: Markanvisningstävling
År: 2017
Samarbeten: Rikke Guldhammer Mogensen. Projekt genomfört vid anställning på Arkitema

KÖK, RÖRSTRANDSGATAN


Uppdragsgivare: Privat
Program: Nytt kök
Uppdragstyp: Ombyggnation
År: 2014
Samarbeten: SnickeriEtt

Lilla Nöjet
Text
Lilla Nöjet
Lilla Nöjet
Lilla Nöjet
Lilla Nöjet
Lilla Nöjet
Lilla Nöjet
Lilla Nöjet
Lilla Nöjet
Lilla Nöjet
Lilla Nöjet
Lilla Nöjet
Lilla Nöjet
Lilla Nöjet
Lilla Nöjet
Lilla Nöjet
Lilla Nöjet
Lilla Nöjet
Lilla Nöjet
Lilla Nöjet
Lilla Nöjet
Lilla Nöjet
Östra Vikdalen
Östra Vikdalen
Östra Vikdalen
Östra Vikdalen
Tungelsta
Text Tungelsta
Tungelsta illustrationsplan
Diagramplan
20181206h
20181206i
20181206c
Tungelsta södra
Diagram_entreer
Diagram_grönthjärta
Diagram_kvarter
Norrvikens strand
Norrvikens strand
Norrvikens strand
Norrvikens strand
Norrvikens strand
Norrvikens strand
Norrvikens strand
Norrvikens strand
Norrvikens strand
Norrvikens strand
Norrvikens strand
Norrvikens strand
Norrvikens strand
KFUM Haga
KFUM Haga
KFUM Haga
KFUM Haga
KFUM Haga
KFUM Haga
KFUM Haga
KFUM Haga
KFUM Haga
KFUM Haga
KFUM Haga
KFUM Haga
KFUM Haga
KFUM Haga
KFUM Haga
KFUM Haga
KFUM Haga
KFUM Haga
KFUM Haga
KFUM Haga
Cederbastun
Cederbastun
Cederbastun
Cederbastun
Cederbastun
Cederbastun
Superslingan
Superslingan
Superslingan
Superslingan
Superslingan
Superslingan
Superslingan
Superslingan
Superslingan
Ekerö parkstad
Ekerö parkstad
Ekerö parkstad
Ekerö parkstad
Ekerö parkstad
Ekerö parkstad
Ekerö parkstad
Ekerö parkstad
Ekerö parkstad
Ekerö parkstad
Ekerö parkstad
Ekerö parkstad
Magelungens strand Stadsbyggnadsprinciper
Magelungens strand
Magelungens strand
Magelungens strand
Magelungens strand
Jordbro Huburb
Jordbro Huburb
Jordbro Huburb
Jordbro Huburb
Jordbro Huburb
Jordbro Huburb
Jordbro Huburb
Jordbro Huburb
Jordbro Huburb
Jordbro Huburb
Jordbro Huburb
Jordbro Huburb
Jordbro Huburb
Jordbro Huburb
Jordbro Huburb
Vårby Bryggor
Vårby Bryggor
Vårby Bryggor
Kök Rörstrand
Kök Rörstrand
Kök Rörstrand
Kök Rörstrand

LILLA NÖJET, EKERÖ


Uppdragsgivare: Privat
Program: Sommarhus
Omfattning: ~100 kvm
År: 2016-2018TUNGELSTA SÖDRA, HANINGE


Uppdragsgivare: Turbinen
Program: Strukturplan för blandad småstadsmiljö med bostäder, verksamheter, förskola, idrottshall, park, torg.
Omfattning: ~50.000 kvm
Skede: underlag för detaljplan
År: 2016- pågående
Samarbeten: Karin Sidén Lannergård / Bjerking, Rikke Guldhammer Mogensen.

KFUM HAGA, HAGASTADEN


Uppdragsgivare: Areim & CA fastigheter
Program: Sporthallar, kontor, hotell.
Omfattning: ~43.000 BTA
Uppdragstyp: Markanvisningstävling
År: 2018
Samarbeten: Anderas Nordström / Identity Architecture, Lilla Sthlm, TMRW

SUPERLINGAN - SLOTTSKOGSVALLEN, GÖTEBORG


Uppdragsgivare: Göteborgs stad
Program: Slottsskogsvallens nya entrépark inför Göteborgs 400 årsjubileum
Omfattning: ~  BTA
Uppdragstyp: utvalt team genom prekvalificering till arkitekturtävling
År: 2017
Samarbeten: Sara Vikstrand, Heidi Hjort Thuesen, Susanne Göransson, Rikke Guldhammer Mogensen, Per Axelsson, Niklas Ödmann, Daniela Grotenfelt, Kolbjörn Wearn, Krister Sernbo. Projekt genomfört vid anställning på Arkitema.

MAGELUNGENS STRAND


Uppdragsgivare: Stockholms stad / samarbetsprojekt med White arkitekter
Program: Bostäder, lokaler, förskolor, stråk och parker
Omfattning: ~100.000 kvm
Uppdragstyp: Stadsplan, gestaltningsprogram, planstöd
År: 2015 - pågående
Samarbeten: Veronika Borg, Lovisa Kihlström, Josefina Söderberg. Påbörjat vid anställning på White.

VÅRBY BRYGGOR, HUDDINGE


Uppdragsgivare: Magnolia
Program: Blandad småstadsmiljö med bostäder, hotell, verksamheter, förskola, park och torg.
Omfattning: ~150.000 BTA
Uppdragstyp: underlag för planprogram
År: 2017
Samarbeten: Sofia Melin, Rikke Guldhammer Mogensen. Projekt genomfört vid anställning på Arkitema

UA-140009560-1