Arx arkitekter / Arx vill genom innovativ vardagsarkitektur skapa vackra rum som hänger ihop som livsmiljö. Vi formar nya stadsrum och byggnader i förhållande till platsen, samhällets utmaningar och människornas förutsättningar.   Arx jobbar nära sina kunder och övriga aktörer. Vi erbjuder ett undersökande arbetssätt som inkluderar en tydlig analys - av platsens utmaningar och kundens vision och projektekonomi - för att tillsammans definiera efterfrågade arkitektoniska kvaliteter.  Arx är ett växande mikrokontor med stort kontaktnät och många samarbetspartner. / Anna Rex
Veronika Borg, Anna Rex / Fotograf Sara Burman, Ateljé Uggla

OM OSS


Arx vill genom innovativ vardagsarkitektur skapa vackra rum som hänger ihop som livsmiljö. Vi formar nya stadsrum och byggnader i förhållande till platsen, samhällets utmaningar och människornas förutsättningar. Arkitektur för livet.

 

Arx jobbar nära sina kunder och övriga aktörer. Vi erbjuder ett undersökande arbetssätt som inkluderar en tydlig analys - av platsens utmaningar och kundens vision och projektekonomi - för att tillsammans definiera efterfrågade arkitektoniska kvaliteter.


Arx är ett växande mikrokontor med stort kontaktnät och många samarbetspartner.

Arx arkitekter / arbetsmetod / Anna Rex
Anna Rex VD Arx arkitekter / Fotograf Sara Burman / Ateljé Uggla / Anna Rex är arkitekt och stadsplanerare med 15 års erfarenhet från bland annat planavdelningen i Stockholms stad och som konsult i både byggnadsprojektering och stora stadsbyggnadsprojekt, tävlingar och offentliga juryarbeten.  Som arkitekt är Anna idéstark och kreativ med förmågan att se samband och strukturer, från detaljnivå till helhet. I projekten lägger hon stor vikt vid att inspirera både medarbetare och utomstående aktörer för att skapa en gemensam syn kring projektens kvaliteter och målen för det bästa slutresultatet. Anna är aktiv genom flera förtroendeuppdrag, bland annat som ordförande i Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd och Stockholms arkitektförening samt ledamot i redaktionskommittén för tidskriften PLAN.
Veronika Borg Arx arkitekter / Fotograf Sara Burman / Ateljé Uggla / Veronika Borg är landskapsarkitekt och stadsplanerare med drygt 20 års erfarenhet från bland annat Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad där hon varit planprojektledare och från Grontmij, där hon var ansvarig landskapsarkitekt och studiochef för Arkitektur.     Skisser i tidiga skeden följs av detaljprojektering och uppföljning på byggarbetsplatsen. Veronika är van att leda kreativa processer, planprocesser och projektering. Hon har jobbat i uppdrag för både privata och offentliga beställare, i tävlingar, generalkonsults- och totalentreprenadsuppdrag.   Veronika har suttit i 2018 års Sienaprisjury, Arkitektförbundets pris för god utemiljö och har tidigare varit ledamot i Arkitektförbundets tävlingsnämnd.

Anna Rex

Arkitekt och stadsplanerare SAR / MSA

anna@arxarkitekter.se / +46(0)70 990 49 22


Anna Rex är arkitekt och stadsplanerare med 15 års erfarenhet från bland annat planavdelningen i Stockholms stad, som affärsområdeschef för Sverige i urban design på Arkitema och som konsult i både byggnadsprojektering och stora stadsbyggnadsprojekt, tävlingar och offentliga juryarbeten.


Som arkitekt är Anna idéstark och kreativ med förmågan att se samband och strukturer, från detaljnivå till helhet. I projekten lägger hon stor vikt vid att inspirera både medarbetare och utomstående aktörer för att skapa en gemensam syn kring projektens kvaliteter och målen för det bästa slutresultatet.


Anna är aktiv genom flera förtroendeuppdrag, bland annat som ordförande i Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd och som ledamot i redaktionskommittén för tidskriften PLAN.

Veronika Borg

Landskapsarkitekt och stadsplanerare, LAR / MSA

veronika@arxarkitekter.se / +46(0)733 49 11 77


Veronika Borg är landskapsarkitekt och stadsplanerare med drygt 20 års erfarenhet från bland annat Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad där hon varit planprojektledare och från Grontmij, där hon var ansvarig landskapsarkitekt och studiochef för Arkitektur.

 

Skisser i tidiga skeden följs av detaljprojektering och uppföljning på byggarbetsplatsen. Veronika är van att leda kreativa processer, planprocesser och projektering. Hon har jobbat i uppdrag för både privata och offentliga beställare, i tävlingar, generalkonsults- och totalentreprenadsuppdrag.


Veronika har suttit i 2018 års Sienaprisjury, Arkitektförbundets pris för god utemiljö och har tidigare varit ledamot i Arkitektförbundets tävlingsnämnd.

UA-140009560-1